Diedre Thu-Ha Nguyen for Garden Grove – Democrat, Cancer Scientist

Hãy bầu cho Nghị Viên

Diedre Nguyễn Thu-Hà

cho Thị trưởng Garden Grove

Mục đích tranh cử của Diedre Nguyễn Thu-Hà

Tên tôi là Diedre Thu-Ha Nguyen, và tôi đang tranh cử Thị trưởng Garden Grove. Tôi tranh cử vì có quá nhiều người làm việc chăm chỉ cảm thấy khó đạt được hoặc duy trì khả năng thăng tiến và sự thịnh vượng của Tầng lớp Trung lưu mà California đã mang lại bấy lâu nay. Chi phí chăm sóc sức khỏe, học phí đại học, thiếu tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu, chăm sóc người già đều đang gây áp lực lên những gia đình cảm thấy bị siết chặt hơn bao giờ hết.

Vietnamese