Endorsements – Diedre Thu-Ha Nguyen for Assembly 2022

Danh sách ủng hộ

VIÊN CHỨC DÂN CỬ

Katrina Foley, Hội đồng Giám sát Quận Cam
Kim Nguyên, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove
John O'Neill, Nghị viên Thành phố Garden Grove
Hong Alyce Van, Ủy viên Hội đồng Thành phố Stanton
Gary Taylor, Ủy viên Hội đồng Thành phố Stanton
Carol Warren, Ủy viên Hội đồng Thành phố Stanton
Thái Viết Phan, Nghị Viên Thành Phố Santa Ana
Nelida Mendoza, Nghị viên Thành phố Santa Ana
David Penaloza, Nghị viên Thành phố Santa Ana
Jessie Lopez, Ủy viên Hội đồng Thành phố Santa Ana
Barbara Delgleize, Thị trưởng Thành phố Huntington Beach
Kim Carr, Nghị viên Thành phố Huntington Beach
Dan Kalmick, Ủy viên Hội đồng Thành phố Huntington Beach
Natalie Tomich Moser, Ủy viên Hội đồng Thành phố Huntington Beach
Glenn Grandis, Ủy viên Hội đồng Thành phố Fountain Valley
Farrah Khan, Thị trưởng thành phố Irvine
Tammy Kim, Ủy viên Hội đồng Thành phố Irvine
Leticia Clark, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tustin
Sunny Park, Thị trưởng thành phố Buena Park
Susan Sonne, Ủy viên Hội đồng Thành phố Buena Park
Andrea Marr, Ủy viên Hội đồng Thành phố Costa Mesa
Manuel Chavez, Ủy viên Hội đồng Thành phố Costa Mesa
Richard Hurt, Aliso Viejo Thành phố Thị trưởng Pro Tem
Suely Saro, Ủy viên Hội đồng Thành phố Long Beach
Frank Aurelio Yokoyama, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cerritos
Ali Saijjad Taj, Ủy viên Hội đồng Thành phố Artesia
Ariel Pe, Phó thị trưởng thành phố Lakewood
John Tang, Thị trưởng thành phố Rosemead Pro Tem
Peter Chan, Thị trưởng Thành phố Monterey Park
Jeffrey Koji Maloney, Phó thị trưởng thành phố Alhambra
Stan Liu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Diamond Bar
Bahvin Jindi, Ủy viên Hội đồng Thành phố Loma Linda
Anders Fung, Ủy viên Hội đồng Thành phố Millbrea
Teresa Keng, Phó thị trưởng thành phố Fremont
Shawn Kumagai, Phó thị trưởng thành phố Dublin
Juslyn Manola, Ủy viên Hội đồng Thành phố Daly
Stephanie Nguyen, Ủy viên Hội đồng Thành phố Elk Grove
Gabe Quinto, Thị trưởng thành phố El Cerrito
Sheng Thao, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Oakland Pro Tem
David Chiu, Luật sư thành phố San Francisco
Steve Jones, Thị trưởng, Thành phố Garden Grove

ỦY VIÊN HỌC KHU

Diana Carey, Học khu Thống nhất Huntington Beach
Walter Muneton, Thành Viên Hội Đồng Nhà Trường, Học Khu Garden Grove Unified School District
Teri Rocco, Thành Viên Hội Đồng Nhà Trường, Khu Học Chánh Garden Grove
Aaruni Thakur, Học khu Fullerton, Hội đồng quản trị
Lorraine Prinsky, Hội đồng Quản trị, Khu Đại học Cộng đồng Coast
Andrea Yamasaki, Chủ tịch Hội đồng Học khu Thống nhất Orange
Jose Paolo Magcalas, Thành viên Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Anaheim

DÂN CỬ TIỂU BANG

Anthony Rendon, Chủ tịch Quốc hội Tiểu bang
Fiona Ma, Thủ quỹ Tiểu bang CA
Cottie Petris-Norrris, Dân biểu
Sharon Quirk-Silva, Dân biểu
Kevin McCarty, Dân biểu
Tom Umberg, Thượng nghị sĩ bang
Richard Pan, Thượng nghị sĩ bang
Dave Min, Thượng nghị sĩ bang
Josh Newman, Thượng nghị sĩ bang
Lisa Calderon, Dân biểu
Chris Ward, Dân biểu
Phil Ting, Dân biểu
Ash Kalra, Nghị viên
Luz Rivas, Dân biểu
Laura Friedman, Dân biểu
Tasha Boerner-Horvath, Dân biểu
Evan Low, Dân biểu
Alex Lee, Dân biểu
Mike Fong, Dân biểu

DÂN BIỂU QUỐC HỘI HOA KỲ

Alan Lowenthal, Dân biểu
Lou Correa, Dân biểu

CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG / NGUYÊN NHÂN

Phụ nữ lãnh đạo
Hiệp hội Sĩ quan Cảnh sát Garden Grove
Hiệp hội Quản lý Garden Grove
Đảng Dân chủ Quận Cam
Đảng Dân chủ California
Liên minh quốc gia về nhân viên y tế
Liên đoàn Lao động Quận Cam
Cuộc họp kín lập pháp của Cư dân Đảo Châu Á Thái Bình Dương
Đoàn kết ở đây 11
Đảng viên Dân chủ Trẻ ở California
Người Châu Á Thái Bình Dương Đảng Dân chủ Trẻ California
Công nhân giúp việc gia đình
Làm cha mẹ có kế hoạch
Hiệp hội giáo viên California
Phụ nữ vì các Giá trị & Đạo đức Hoa Kỳ
Thợ mộc Tây Nam
Bình đẳng California
Người lao động quốc tế địa phương 652
Los Angeles-Orange County Building Trades Council
Kỹ sư chuyên nghiệp trong Chính phủ California (PECG)
Danh sách phụ nữ California
Một dự án đường ống
CFT (Liên minh các nhà giáo dục & các chuyên gia phân loại)
Hiệp hội các nhà khoa học chuyên nghiệp California (CAPS)

Vietnamese