Endorsements – Diedre Thu-Ha Nguyen for Assembly 2020

Danh sách ủng hộ

DÂN BIỂU QUỐC HỘI HOA KỲ

Đại diện Hoa Kỳ Lou Correa (CA-46)
Đại diện Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47)
Đại diện Hoa Kỳ Harley Rouda (CA-48)
Đại diện Hoa Kỳ Mike Levin (CA-49)
Đại diện Hoa Kỳ Gil Cisneros (CA-39)

DÂN CỬ TIỂU BANG

Diễn giả Hội đồng CA Anthony Rendon
Nghị sĩ David Chiu, Chủ tịch cuộc họp kín lập pháp API
Dân biểu Laura Friedman
Nghị sĩ Cottie Petrie-Norris
Nghị sĩ Sharon Quirk Silva
Nghị sĩ Rob Bonta
Dân biểu Christina Garcia
Dân biểu Todd Gloria
Dân biểu Lorena Gonzalez
Nghị sĩ Ash Kalra
Dân biểu Monique Limón
Dân biểu Al Muratsuchi
Nghị sĩ Phil Ting
Dân biểu Kansen Chu
Nghị viên Ed Chau
Dân biểu Evan Low
Thượng nghị sĩ bang Richard Pan
Thượng nghị sĩ bang Tom Umberg
Kiểm soát viên Nhà nước CA Betty Yee
Thủ quỹ Tiểu bang CA Fiona Ma
Cựu Thủ quỹ Tiểu bang CA John Chiang

NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ

Robert Garcia, Thị trưởng của Long Beach
Katrina Foley, Thị trưởng Costa Mesa
Ali Sajjad Taj, Thị trưởng Artesia
Leticia Clark, Thị trưởng Protem của Tustin
John O'Neill, Thị trưởng Pro Tem của Garden Grove
Kim Nguyễn, Nghị viên Garden Grove
Kim Carr, Nghị viên Huntington Beach
Barry Cooper, Ủy viên Hội đồng Tustin
Jed Leano, Ủy viên Hội đồng Claremont
Mark Pulido, Ủy viên Hội đồng Cerritos
Melissa Ramoso, Ủy viên Hội đồng Artesia
Henry Lo, Ủy viên Hội đồng Công viên Monterey
Gabriel Quinto, Ủy viên Hội đồng El Cerrito
Stephanie Nguyen, Ủy viên Hội đồng Elk Grove
Sukhee Kang, Cựu thị trưởng Irvine
Mike Fong, Thành viên Hội đồng Quản trị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Los Angeles
Thomas Wong, Quận nước thành phố Thung lũng San Gabriel, Chủ tịch
Tiến sĩ Renae Bryant, Chủ tịch Dịch vụ Đa ngôn ngữ & Người học Anh ngữ, Khu trung học Anaheim Union
Annemarie Randle-Trejo, President Anaheim Union High School Districts
Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Học Khu Thống Nhất Garden Grove Khu vực 3
Alyce Hồng Vân, Nghị viên Stanton
Kris Beard, cựu Thị trưởng Garden Grove, Pro Tem

ỦY VIÊN HỌC KHU

Diana Carey, Thành viên Hội đồng Quản trị Trường Trung học Huntington Beach Union
Jamison Power, Thành viên Hội đồng Quản trị Học khu Westminster
Teri Rocco, Phó Chủ tịch Học khu Garden Grove
Lorraine Prinsky, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị các trường Cao đẳng Bờ biển
Jim Moreno, Thành viên Hội đồng Quản trị các trường Cao đẳng Coast
Gina Clayton-Tarvin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học khu Ocean View

NGUYÊN NHÂN

Đảng Dân chủ California
Cuộc họp kín của các nữ lập pháp California
Cuộc họp kín lập pháp API của California
Đảng viên Dân chủ Trẻ ở California

CÁC HỘI ĐOÀN VÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

Liên đoàn bầu cử Bảo tồn CA
Câu lạc bộ Sierra

Các bà mẹ Nhu cầu Hành động Cảm giác Súng Sự phân biệt

CA bình đẳng

Quỹ hành động 314

Liên đoàn giáo viên CA
Hiệp hội giáo viên CA
Hiệp hội nhân viên trường học California

Hiệp hội nhân viên Quận Cam
SEIU Hội đồng tiểu bang California
Hiệp hội Kho vận và Bờ biển Quốc tế Hội đồng Quận Nam California
Người giúp việc gia đình của United-AFSCME Local 3930
UA Local 582 Plumber & Steamfitters
Công nhân Thương mại và Thực phẩm United Local 324
Công nhân sắt địa phương 433
Hiệp hội Cảnh sát Garden Grove
Hiệp hội các kỹ thuật viên tâm thần California
SEIU-UHW

Quỹ hành động cộng đồng dành cho phụ huynh có kế hoạch của các hạt Orange và San Bernardino
NARAL Pro-Choice California
Emily's List
Phụ nữ lãnh đạo
Ủy ban chính trị phụ nữ
Tài trợ cho cô ấy
Danh sách nữ California
WAVE (Phụ nữ vì các giá trị và đạo đức của người Mỹ)
NWPC (Cuộc họp kín chính trị của phụ nữ quốc gia)

Đảng Dân chủ Quận Cam
Câu lạc bộ Dân chủ của Quận Tây Quận Cam
Câu lạc bộ Dân chủ của Bãi biển Seal
Câu lạc bộ Dân chủ Cựu chiến binh OC
Liên minh Dân chủ Hội nghị lần thứ 72
Huntington Beach Huddle
Công lý thông minh của các nhà tài trợ California
Câu lạc bộ Sierra
HONOR PAC
PECG (Kỹ sư chuyên nghiệp trong Chính phủ California)
ILWU ĐỊA PHƯƠNG 13
CAPS (Hiệp hội các nhà khoa học chuyên nghiệp California)

Vietnamese
English Vietnamese