Press Releases – Diedre Thu-Ha Nguyen for Assembly 2020

Thông Cáo Báo Chí

ILWU ENDORSES DIEDRE NGUYEN

Ngày 23 tháng 1 năm 2020 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học ung thư Diedre Nguyễn, hiện đang giữ chức vụ Nghị viên Thành phố Garden Grove, báo cáo đã nhận được sự chứng thực từ Quốc tế…

Đọc thêm →

ĐỊA PHƯƠNG COPS ENDORSE DIEDRE NGUYỄN

Ngày 14 tháng 1 năm 2020 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học ung thư trong phòng thí nghiệm Diedre Thu-Hà Nguyễn, hiện là Nghị viên Thành phố Garden Grove, hôm nay thông báo đã nhận được sự tán thành…

Đọc thêm →

OC HỘI VIÊN ĐẠI HỘI ENDORSE DIEDRE NGUYỄN

Ngày 6 tháng 1 năm 2020 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học ung thư trong phòng thí nghiệm Diedre Thu-Hà Nguyễn, hiện là Nghị viên Thành phố Garden Grove, hôm nay thông báo đã nhận được sự tán thành…

Đọc thêm →

CÔNG BỐ DIEDRE THU-HÀ NGUYÊN CHẠY ĐẠI HỘI NHÀ NƯỚC

Ngày 3 tháng 10 năm 2019 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học nghiên cứu ung thư Diedre Thu-Hà Nguyễn, hiện là Nghị viên Thành phố Garden Grove, hôm nay đã tuyên bố ứng cử cho…

Đọc thêm →

LOA LẮP RÁP ANTHONY RENDON ENDORSES DIEDRE NGUYEN CHO HỘI NHẬP NHÀ NƯỚC

Ngày 7 tháng 10 năm 2019 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học ung thư trong phòng thí nghiệm Diedre Thu-Hà Nguyễn, hiện đang là Nghị viên Thành phố Garden Grove, hôm nay thông báo đã nhận được sự tán thành…

Đọc thêm →

NGUYÊN NHÂN DÂN CHỦ CỦA PHỤ NỮ DÂN CHỦ, DIEDRE NGUYỄN CHO HỘI

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 GARDEN GROVE, CA — Nhà khoa học ung thư trong phòng thí nghiệm Diedre Thu-Hà Nguyễn, hiện đang là Nghị viên Thành phố Garden Grove, hôm nay thông báo đã nhận được sự chứng thực…

Đọc thêm →
Vietnamese
English Vietnamese